icon our 33
รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท-แก้ไข

                 บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี.จำกัด  บริการรับจัดทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ตรวจสอบบัญชีและจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน วางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี ประหยัด และเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย  ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงระดับปริญญาเอก

                 งานบัญชีและภาษีอากร การจัดทำบัญชีจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ประณีต ละเอียดและ เข้าใจต่องานบัญชีอย่างลึกซึ่ง ซึ่งประสบการณ์ของผู้ทำบัญชีมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดคุณภาพของงานดังนั้นการ เลือกสำนักงานบัญชี ควรจะต้องพิจารณาประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถควบคู่ไปกับอัตราค่าบริการ โดยไม่เลือกจากค่าบริการที่ถูกกว่าเพียงอย่างเดียว เนื่องจากต้นทุน ของสำนักงานที่ใช้ทีมงานที่มี ประสบการณ์และความรู้ย่อมสูงกว่า แต่มั่นใจกว่า ดังนั้นควรสอบถามข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกก่อนตัดสินใจ  โดยเรารับทำบัญชีจังหวัดขอนแก่น จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพฯ


   icon our 37
ทำไมถึงต้องทำบัญชีกับเรา

 • เราวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุมโดยนักบัญชี มืออาชีพ ที่มีประสบการณ์สูง
 • เพื่อได้งบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และจัดทำตาม พรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
 • ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี
 • ประหยัดเวลา ทำให้คุณสามารถบริหารจัดการในส่วนงานสำคัญอื่นเพิ่มเติมได้
 • ประหยัดทั้งงบประมาณในการจ้างพนักงานบัญชี คุณจะมีผู้ช่วยที่มีความสามารถรอบด้าน
 • ให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายใน และระบบเอกสาร อย่างเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติจริงได้ทันที
 • มีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า
 • มีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา
 • ทำงานด้วยข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่คุณมากที่สุด
 • มีการควบคุมและตรวจสอบงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

   
แล้วคุณจะได้อะไรจากเรา

 • คุณสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง และทำให้ประหยัดภาษีมากที่สุด
 • คุณมั่นใจได้ในความถูกต้อง และครบถ้วน ในการบันทึกบัญชี
 • คุณไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงาน และฝึกอบรมใหม่ เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี
 • คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงาน และพนักงานบัญชี
 • คุณจะทราบข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจ อย่างทันเวลา
© Copyright 
by บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี.จำกัด
Design & Development by Plern Studio
Khonkaen Web Design